SÜDGE Hakkında Sık Sorulan Sorular

SÜDGE Hakkında Sık Sorulan Sorular

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 48/5 maddesinin 4785 sayılı Kanunla değişik 5.fıkrasına dayanılarak Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 14.09.2004 tarih ve 255583 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanan alkollü araç kullanmaktan dolayı ikinci kez ehliyetlerine el konulan sürücüler için düzenlenen Sürücü Davranışları Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği’ne istinaden SÜDGE Eğitimi verilmektedir.


SÜDGE Eğitimi Nerede Verilmektedir?

SÜDGE Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi İl Sağlık Müdürlükleri Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.


SÜDGE Eğitimine Ne zaman Başvurulur?

SÜDGE Eğitimine Sürücülerin, sürücü belgesi geri alındığı tarihten itibaren 12 ay içerisinde sürücü davranışlarını geliştirme eğitim merkezine müracaatları zorunludur.


SÜDGE Eğitimi Başvuru İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Gerekli Belgeler

a) Eğitim programına katılma isteğini belirten dilekçe,

b) Trafik zabıtası tarafından düzenlenen sürücü belgesi veya geri alma tutanağı örneği (eğer yoksa Sürücü Sicil Kaydı)

c) Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,

d) 4 adet fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş).

e) 2860 TL eğitim ücreti ( 2022 yılı için )


Alkollü iken araç kullanma vb. nedenlerle geri alınan sürücü belgemi, süre sonunda nereden alabilirim?

Geri alınan sürücü belgelerinin süre sonunda teslimi hususunda kişinin beyanı esas alınır. Bu hususta ceza tutanağında yer alan hane görevlilerce işaretlenir. Bazen herhangi bir beyanda bulunulmaması ya da beyan edilen adresin eksik ya da yanlış olması nedeniyle bazı sorunlar yaşanabilir. Süre bitiminde çeşitli sebeplerle zamanında teslim alınmayan sürücü belgeleri, belgeyi tanzim eden birime gönderilerek dosyasına konur.

Ancak belgeyi teslim almaya gitmeden önce herhangi bir trafik birimine müracaat ederek belgenin nerede olduğunu öğrenmek işinizi kolaylaştırır.


Sürücü belgem başka bir ilde geri alındı, süre bitiminde ikamet ettiğim yerden nasıl alabilirim?

Başka bir ilde alınan ve süre bitiminde teslim alınmayan sürücü belgeleri de süre bitiminde belgeyi tanzim eden birime gönderilir.

Örneğin şahıs İstanbul’da ikamet ediyor, ehliyetini Samsun’dan almış, Antalya’da geri alınmış. Süre bitiminde belge Samsun’a gönderir. Ancak şahıs süre bitmeden önce (yazışma ve posta süresi dikkate alınmalı) dilekçe ile müracaat ederek belgesini ikamet ettiği ilden teslim almak isteyebilir. Bu durumda belge ikamet mahallindeki trafik birimine gönderilir ve teslim işlemi yapılır. -Geri alma süresini tamamladım ama SÜDGE eğitimine katılmadım.


Araç kullanırken yakalanırsam hakkımda ne işlem yapılır?

SÜDGE eğitimi alkolden 2.defa sürücü belgesine el konulan kişilerin görmesi gereken zorunlu bir eğitimdir. Süre dolsa dahi bu eğitim görülmedikçe sürücü belgesi geri verilmez. Bu durumda araç kullananlar hakkında her defasında Karayolları Trafik Kanunun 36. maddesince “geri alınma süresi içerisinde araç kullanmaktan” her defasında ….. para cezası yazılır.


SÜDGE eğitimini tamamladım ama ehliyetimi gidip almadım. Araç kullanırken yakalanırsam hakkımda ne işlem yapılır?

SÜDGE eğitimini tamamladığı halde gidip ehliyetini almayan kişiler, araç kullanırken yakalandıklarında, haklarında her defasında “geri alınma süresi içerisinde araç kullanmaktan” işlem yapılır.


Sürücü belgeleri hangi hallerde geri alınır ve süre sonucu teslim alma şartları nelerdir?

a-)Alkollü araç kullanmak (KTK 48/5) 1.defa ( 6) ay Trafik polisince resen alınır ve süre sonunda verilir. 2.defa (2) yıl Trafik polisince resen alınır ve süre bitimi SÜDGE eğitimi sonucu verilir. 3.defa (5) yıl Trafik polisince resen alınır ve süre bitimi Psiko-Teknik Değerlendirme raporu istenir.

b-)Hız sınırlarını %30’un üzerinde aşarak bir yıl içinde 5 hız ihlalinde bulunmak. (KTK 51/2b) Bir yıl geri alınır süre sonucu Psiko-Teknik Değerlendirme raporu istenir.

c-)Trafik suçunun işlendiği tarihten geriye doğru bir yıl içerisinde 100 ceza puanını doldurmak. (KTK 118) 1.defa (2) ay geri alınır ve süre bitimi 25 saat Çevre ve Trafik Bilgisi Dersi eğitimine tabi tutulur. 2.defa (4) ay geri alınır ve süre bitimi Psiko-Teknik Değerlendirme raporu istenir. 3.defada sürücü belgesi süresiz iptal edilir. 20

d-)Ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet veren sürücülerin belgeleri mahkeme kararı ile (1) yıl geri alınır. f-)Sağlık durumlarında sürücülüğü engel bedensel bir değişikliğin meydana gelmesi (KTK 45) Sağlık şartlarını kaybettiği Sağlık kurulu raporu ile belgelenen sürücülerin ehliyetleri, kaybedilen sağlık şartlarının tekrar kazanıldığı Sağlık kurulu raporu ile belgelenene kadar geri alınır. -Park halinde bulunan araç içerisindeki alkollü sürücüye “alkol cezası” uygulanır mı? Uyuşturucu, keyif verici maddeler ile alkollü içki almaları nedeniyle güvenli sürme yeteneğini kaybetmiş kişilerin karayolunda araç sürmeleri yasaktır. (KTK 48/5) Kanun alkollü olarak karayolunda araç sürmeyi yasaklamıştır. Park halinde olan araçta sürme eylemi gerçekleşmediği için alkollü araç kullanmaktan işlem yapılamaz.

Ancak; araçla ilgili alkollü araç kullandığı hususunda önceden yapılmış bir ihbar ve bu ihbara istinaden yürütülen bir takip sonucu araç alınmış ise, park halinde olsa dahi sürücünün alkollü olduğu tespit edilirse gerekli işlem yapılır. -Trafikte asli kusur ne demektir? Trafik kazalarında, kazanın oluşuna sebep olan ve Karayolları Trafik Kanununun 84.maddesinde belirtilen trafik kuralı ihlalleri “Asli Kusur” kapsamındadır.


Alkollü iken bir kazaya karışan sürücü o kazada asli kusurlu mu sayılır?

Alkollü sürücünün karışmış olduğu kazada, kazanın oluş nedenleri incelenmeden potansiyel olarak sırf alkollü diye o sürücüye kusuru vermek söz konusu olamaz. Alkollü araç kullanma bir trafik suçudur. Ancak; yapılan inceleme sonucu, kazanın oluşunda alkollü sürücünün kazanın oluşumunda her hangi bir kural ihlalinin olmadığı tespit edilirse kusur verilmez. Sadece alkollü araç kullanmaktan hakkında işlem yapılır.


Sürücü belgesi geri alınan kişi, yabancı ülkeden almış olduğu sürücü belgesi ile araç kullanabilir mi?

Geçici olarak sürücü belgesi geri alınan kişi, geri alınma süresi içerisinde “karayollarında motorlu taşıtları kullanamaz”, kullandığı takdirde her defasında geri alma süresi içerisinde araç kullanmaktan işlem yapılır. Yabancı devletten alınmış sürücü belgesi ile de araç kullanamaz kullandığı takdirde aynı işleme tabi tutulur. Alkollü iken araç kullanma suçundan hakkında işlem yapılan kişinin yabancı ülkeden almış olduğu ehliyeti de varsa o ehliyete de el konulur. Ve bu tür trafik suçlarında yabancı ehliyetler süre bitiminde konsolosluklar aracılığı ile verildikleri ülkelere de bildirilmektedir.


Başvuru için gereken fotoğraflar biometrik mi olmalı ?

Hayır. Son 6 ay içinde çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf istenmektedir.


Geri alma tutanağı (ceza tutanağı) ya da sürücü belgesi detay bilgilerini nereden alabilirim ?

Size en yakın herhangi bir trafik şubeden alabilirsiniz.


Sürücü belgem 2.kez geri alındı, süre bitiminde belgemi nereden geri alabilirim ?

Başka bir ilde ya da ikamet ettiğiniz ilde 2.kez geri alınan sürücü belgeleri, ceza süresinin bitiminde ilk alındığı yere gönderilir. Örneğin kişi ehliyetini Sakarya’dan almış, İzmit’te ikamet ediyor ve ehliyeti Bursa’da 2.kez cezai işlem uygulanarak geri alınmış. Bu kişinin ehliyeti ceza süresi dolduktan sonra Sakarya’ya gönderilir. Kişi ikamet ettiği ildeki trafik şubeye dilekçe ile müracaat ederek sürücü belgesini Sakarya’dan İzmit’e getirtebilir.


Ceza türüm cihaz red, sürücü davranışlarını geliştirme eğitimi alacak mıyım?

Ceza türü cihaz red olanların eğitim almasına gerek yoktur. Sadece 2. kez alkolden dolayı ehliyetine el konulanlar sürücü davranışlarını geliştirme eğitimi almak zorundadırlar.


Eğitimi tamamladıktan sonra ehliyetimi hemen alabilecek miyim?

Eğer 2 yıl olan ceza süreniz dolduysa alabilirsiniz. Bu konudaki en doğru bilgiyi herhangi bir trafik şubeden edinebilirsiniz.


Ehliyetimi geri alırken başka bir belge isteyecekler mi?

Eğitim belgesi dışında vergi dairesinden alacağınız borcu yoktur kağıdı da istenmektedir. (2013 yılı 6.aydan sonra ceza alanlar için geçerli)


Sürücü belgesi hangi hallerde geri alınır ve süre sonucu teslim alma şartları nelerdir?

Karayolları Trafik Kanununun 48/5 maddesi gereği alkollü araç kullanmaktan
1. defa 6 aylığına trafik polislerince alınır ve süre sonunda verilir.
2. defa 2 yıllığına trafik polislerince alınır ve SÜDGE Yönetmeliğine göre eğitim sonunda verilir.
3. defa 5 yıllığına trafik polislerince alınır ve Psikoteknik eğitimi sonunda verilir. Bu eğitim sürücü kursları tarafından verilmektedir..


SÜDGE Eğitimine Şahsen Başvurmak Zorunlu mu?

Başvuru işlemleri ile sürücü davranışları geliştirme belgesinin teslim alma işlemleri şahsın kendisinin olması gerekmektedir. Postayla yapılan başvurular kabul edilmez. Özel durumlarda, Kendisi olmadığı takdirde noterden vekâlet verilen şahıslarca yürütülebilir. Başvuru işlemleri ile Sürücü Davranışları Geliştirme Belgesinin teslim alma işlemleri noterden vekalet verilen şahıslarca da yürütülebilir.


SÜDGE Eğitimine Devamsızlık Yapılabilir mi?

Eğitim programına yukarıda belirtilen Yönetmelik gereğince; “Eğitim programına kesintisiz devam edilmesi şarttır. Devamsızlık yapan Sürücülerin eğitimleri geçersiz sayılarak bir sonraki eğitim programına dâhil edilir ve eğitime baştan başlar. Bu nedenle tüm derslere uygulamalara ve kontrollere katılmak mecburidir. Devamsızlık için herhangi bir mazeret (hastalık, trafik, rapor, vb.) kabul edilmemektedir.

Derslerde devamlılığı takip etmek için düzenlenen imza çizelgesi düzenli olarak imzalanmalıdır.

Derslere alkolsüz gelmek esastır. Derslere alkollü olarak geldiği tespit edilen kişinin durumu raporla belgelenir sürücü derse alınmaz ve ilgili birimlere sevk edilir


SÜDGE Eğitim Programı ve Süresi Nedir?

Sürücülerdeki riskli davranışları belirlemek ve bu davranışları değiştirmek amacıyla eğitim programı düzenlenir.
• Eğitime alınacak sürücü sayısı bir eğitim seansı için en az 4 kişi en fazla 12 kişidir.
• Eğitim programının açılma tarihleri başvuru yapan sürücü sayısına göre Müdürlük tarafından belirlenir.

Eğitim programı süresi 1 aydır. Program haftada 1 gün olmak şartı ile en az 4 haftada tamamlanır. Eğitimcilerin önerileri doğrultusunda Müdürlük tarafından eğitim programı uzatılabilir.


(Visited 24.844 times, 6 visits today)

Bir yanıt yazın