Ehliyet Randevu Sorgulama, NVİ Randevu Durumu Sorgulama

Ehliyet Randevu Sorgulama, NVİ Randevu Durumu Sorgulama. İlk Defa Ehliyet alanlar, Eski Ehliyetini Yeti tip sürücü belgesiyle değiştirmek isteyenler, Ehliyet yükseltmek için randevu alanlar, ehliyet değiştirme, ehliyet yenileme, kayıp ehliyet nedeniyle Nüfus  Müdürlüğünden randevu alan vatandaşlarımız randevum ne durumda? Randevum alınmış mı? Ehliyet randevum ne zaman? İnternetten online olarak nüfus müdürlüğünden ehliyet randevusu aldım saatini ve tarihini nasıl kontrol edebilirim diyorlarsa aşağıdaki linki tıklamaları yeterli olacaktır.

NÜFUS EHLİYET RANDEVU SORGULAMA

Bu aşamada daha önce aldığınız randevularınızı görüntüleyebilir ve işlemlerinizi yapabilirsiniz. Randevu bilgilerinize erişmek için Kimlik Numaranız’a sahip olmanız gerekir.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Randevu alma sayfasından internetten online randevu alanlar randevum nezaman? randevu kontrol, randevu sorgulama işlemlerini yine aynı sayfadan yapabilirler.

Randevu alıp Nüfus Müdürlüğüne gittiniz Nüfus müdürlüğünde yapılan işlemler nelerdir?
Sürücü belgesi başvuru yerleri
(1) Sürücü belgesi başvuruları sürücü sertifikasının alındığı yere bakılmaksızın yetkilendirilen herhangi bir nüfus müdürlüğüne şahsen yapılacaktır.

Sürücü belgesi işlem türleri
(1) Sürücü belgesi başvuru işlem türleri aşağıdaki şekildedir.

a) İlk Kayıt

b) Yenileme/Sınıf Ekleme

c) Dış ülkelerden alınan sürücü belgesi değiştirme (Tebdil)

Başvuruda istenilen veya elektronik sistemden kontrol edilmesi gereken belgeler

(1) İlk kayıt işlemlerinde ibraz edilecek ve/veya elektronik ortamda kontrol edilecek bilgiler/belgeler.
a) Kimlik Belgesi
b) Sürücü Sertifikası
c) Öğrenim Belgesi, yurtdışından alınan öğrenim belgelerinin noter tasdikli tercümesi
ç) Sürücü Sağlık Raporu
d) Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı
e) 1 adet biyometrik fotoğraf
f) Kan grubunu belirtir belge veya sözlü\yazılı beyanı
g) Adli Sicil Kaydı Belgesi

(2) Sürücü belgesine yeni bir sınıf ekleme işlemlerinde ibraz edilecek ve/veya elektronik ortamda kontrol edilecek bilgiler/ belgeler.
a) Kimlik belgesi
b) Sürücü sertifikası
c) Öğrenim belgesi, yurtdışından alınan öğrenim belgelerinin noter tasdikli tercümesi
ç) Kayıp/Çalıntı değilse mevcut sürücü belgesi
e) Sürücü sağlık raporu
f) Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı
g) 1 adet biyometrik fotoğraf
ğ) Kan gurubunu belirtir belge veya sözlü\yazılı beyan
h) Adli Sicil Kaydı Belgesi

(3) Sürücü belgesinin kayıp/çalıntı, yıpranma, kimlik bilgilerinde değişiklik vb. nedenlerle yenilenmesi işleminde ibraz edilecek ve/veya elektronik ortamda kontrol edilecek bilgiler/belgeler.
a) Kimlik belgesi
b) Kayıp/çalıntı değilse mevcut sürücü belgesi
c) Sürücü sağlık raporu
ç) Sürücü belgesi değerli kâğıt bedeli ve vakıf payı
d) 1 adet biyometrik fotoğraf
e) Kan gurubunu belirtir belge veya sözlü\yazılı beyan
f) Adli Sicil Kaydı Belgesi

(4) Dış ülkelerden alınan sürücü belgesi değiştirme işlemlerinde ibraz edilecek ve/veya elektronik ortamda kontrol edilecek bilgiler/belgeler.
a) Yabancı sürücü belgesinin aslı ve renkli fotokopisi
b) Yabancı sürücü belgesinin, noter veya konsolosluk onaylı Türkçe tercümesi
c) Kimlik belgesi
ç) Sürücü sağlık raporu
d) Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı
e) 1 adet biyometrik fotoğraf
f) Kan grubunu belirtir belge veya sözlü\yazılı beyan
g) Öğrenim belgesi, yurtdışından alınan öğrenim belgelerinin noter tasdikli tercümesi
ğ) Adli Sicil Kaydı Belgesi

Başvuru sırasında istenilen belgelerin kontrol işlemi
(1) Sürücü Belgesi başvurusunda parmak izi alınması veya teyidinin yapılması sonrasında, sürücü sertifikası, öğrenim belgesi, sürücü sağlık raporu, adli sicil kaydı belgesi elektronik ortamdan kontrol edilecek. Elektronik ortamda kontrolü sağlanan belgelerden herhangi birisine ait bilgilerin doğrulanmaması durumunda işleme devam edilmeyecektir.

(2) Sağlık raporu elektronik ortamda alınıncaya kadar fiziki olarak elden alınacak, taranarak sisteme kaydedilecek ve başvuru formu ile birlikte muhafaza edilecektir.

(3) Değerli kâğıt, harç bedeli ve vakıf payı elektronik ortamda kontrol edilir. Kontrolün sağlanamadığı durumda makbuzun aslı talep edilecek ve makbuzun üzerindeki bilgiler sisteme kaydedilir. Sisteme kaydedilen makbuz üzerine “Kullanıldı” ibaresi yazılacak ve başvuru formu ile birlikte muhafaza edilecektir.

(Visited 6.412 times, 2 visits today)