Aday Sürücülük Nedir? Aday Sürücülük Ne Zaman Biter?

Aday Sürücülük Nedir? Aday Sürücülük Ne Zaman Biter? Aday sürücünün dikkat etmesi gereken hususlar nelerdir? Aday sürücü kaza yaparsa ehliyet alınır mı? Aday sürücü belgesi normal ehliyetten farklı mı? Aday sürücü şartlarını düzenleyen hususlar nelerdir? Aday sürücü Alkollü Araç Sürerken Yakalanırsa Adaylığı biter mi?

Aday sürücülük
(1) 01/01/2016 tarihinden sonra ilk defa sürücü belgesi alanlar ile herhangi
bir sebeple sürücü belgesi iptal edilmiş olup da yeniden sürücü belgesi alanlar, belgenin alındığı tarihten itibaren iki (2) yıl süreyle aday sürücü olarak kabul edilecektir.

(2) Aday sürücü olarak kabul edilen kişiye verilen sürücü belgesinin üzerinde ‘aday
sürücü’ olduğuna dair herhangi bir ibare yer almayacak. Ancak sistemden aday sürücü olduğu görülecektir.

(3) İki (2) yıllık aday sürücülük süresinin bitiminde sürücü belgesi yenilenmeyecektir.

(4) Sürücü belgesi iptal edilenlerin tekrar sürücü belgesi alabilmeleri için; sürücü
kurslarına devam etmeleri ve yapılan sınavlarda başarılı olarak motorlu taşıt sürücü sertifikası  almaları gerekecektir. Bu kişilerin sürücü kurslarında eğitime başlayabilmeleri için tabi tutulacakları psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesi sonucunda sürücülüğe engel hali bulunmadığını gösterir belgenin sürücü kursuna ibrazı ve varsa iptal nedenlerinde yer alan geri alma süreleri kadar zamanın geçmiş olması zorunludur.

(5) Aday sürücülük kapsamında sürücü belgesinin iptal edileceği durumlar;
Aday sürücülük süresi içerisinde 2918 sayılı Kanunun;
a) 47 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (kırmızı ışık) üç kez ihlal edilmesi,
b) 48 inci (Alkol, uyuşturucu) veya 118 inci (ceza puanı) maddelerine istinaden sürücü
belgelerinin geri alınması,
c) 51 inci maddesinin (hız sınırı) üç kez ihlal edilmesi,
d) 53 üncü maddesinin (dönüş kuralları) ikinci fıkrasının üç kez ihlal edilmesi,
e) 74 üncü maddesinin (okul geçiti ihlali) üç kez ihlal edilmesi,
f) Koruyucu tertibatın kullanılması ile ilgili 78 inci maddesinin (emniyet kemeri, kask) üç kez ihlal edilmesi hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi veya araç cinsine bakılmaksızın 0,20 promilin üzerinde alkollü olarak araç kullanıldığının tespit edilmesi veya toplam 75 ceza puanının aşılması durumunda sürücü belgesi iptal edilir.
Belgesi iptal edilenlerin tekrar sürücü belgesi alabilmeleri için; sürücü kurslarına devam etmeleri ve yapılan sınavlarda başarılı olarak motorlu taşıt sürücüsü sertifikası almaları gerekir.
Bu kişilerin sürücü kurslarında eğitime başlayabilmeleri için tabi tutulacakları psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesi sonucunda sürücülüğe engel hali bulunmadığını gösterir belgenin sürücü kursuna ibrazı ve varsa iptal nedenlerinde yer alan geri alma süreleri kadar zamanın geçmiş olması zorunludur.

(Visited 138 times, 1 visits today)