Alkollü Araç Kullanımından Dolayı Ehliyetin Alınmasının Yasal Dayanağı

Alkollü Araç Kullanımından Dolayı Ehliyetin Alınmasının Yasal Dayanağı.

Alkollü iken araç kullanıp polise yakalanan sürücülerin ehliyetlerine el konuluyor işte bu işlemin yasal dayanakları ve bilmeniz gerekenler.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ YASAL DÜZENLEMELER

T.C. ANAYASASI Madde 58: Devlet gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu Madde 48: Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri almış olan sürücüler ile alkollü olan sürücülerin karayolunda araç sürmeleri yasaktır. Yönetmelik ile belirlenen miktarın üzerinde alkollü araç kullandığı tespit edilen sürücülerin, suçun işlendiği tarihten itibaren geriye doğru beş yıl içinde;

BİRİNCİ DEFA:

-Sürücü belgeleri 6 ay süreyle geri alınır

-Haklarında para cezası uygulanır.

İKİNCİ DEFA:

-Sürücü belgeleri 2 yıl süre ile geri alınır

-Haklarında para cezası uygulanır

-Sürücü Davranışları Geliştirme Eğitimine tabi tutulurlar.

ÜÇÜNCÜ DEFA:

-Sürücü belgeleri 5 yıl süreyle geri alınır.

-Haklarında para cezası uygulanır.

-Psikoteknik değerlendirme ve Psikiyatri uzman muayenesine tabi tutulur.

-Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin kullanılıp kullanılmadığı ya da alkolün kandaki miktarını tespit amacıyla, kollukça teknik cihazların kullanılmasını kabul etmeyen sürücülere 2000 Türk Lirası idari para cezası verilir ve sürücü belgesi iki yıl süreyle geri alınır. Yapılan tespit sonucunda 1.00 promilin üzerinde alkollü olduğu tespit edilen sürücüler hakkında ayrıca Türk Ceza Kanununun 179. maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri uygulanır. Türk Ceza Yasası; Madde 179; 2. ve 3. fıkra: Alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle ya da başka bir nedenle emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek halde olmasına rağmen araç kullanan kişi iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(Visited 255 times, 1 visits today)

Bir yanıt yazın