SÜDGE Eğitimi Şartları 2023

SÜDGE Eğitimi Şartları 2022. Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi nasıl verilir, nerede verilir, ücretli midir, ne kadar sürer, ders programı nasıl, devamsızlık var mı?

Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi (SÜDGE) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 48/5 Maddesi ile bununla ilgili olarak Sağlık Bakanlığı tarafından çıkarılan 14 Eylül 2004 tarih ve 25583 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan yönetmelik gereği yapılmaktadır. Alkollü araç kullandığı 2. defa tespit edilerek 2 yıllığına sürücü belgeleri geçici olarak alınan sürücülerin sürücü belgelerini geri almaları için katılması zorunlu olan bir eğitimdir.

Sürücülerin, sürücü belgesinin geri alındığı tarihten itibaren 12 ay içerisinde sürücü davranışlarını geliştirme eğitim merkezine şahsen ya da vekâleten ile müracaatları gerekmektedir. Bu süre içinde aşağıdaki belgeler ile birlikte Antalya merkezde İl Sağlık Müdürlüğüne, Alanya İlçesinde İlçe Sağlık Müdürlüğüne başvurabilirler.

GEREKLİ BELGELER

•          Sürücü Belgesi Geri Alma Tutanağı (Elinizde yoksa Trafik Denetleme Şubelerinden alınır.)

•          Kimlik Fotokopisi (1 adet)

•          Vesikalık Fotoğraf (2 adet) (Biyometrik olmasına gerek yok!)

•          2860 TL Eğitim Ücreti (2022 yılı için geçerlidir.)Ücret her yıl Ocak ayında Sağlık Bakanlığı’nca güncellenmektedir.

•          Eğitim Ücreti XX BANK ŞUBESİ

•          IBAN NO:  TR xxxx xxxx xxxx xxxx

•          ALICI: XXXX  İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

•          AÇIKLAMA: “Sürücü Adı Soyadı-SÜDGE Eğitim Ücreti” şeklinde yazılacak.

 

EĞİTİM PROGRAMI VE SÜRESİ

Eğitim haftada 1 gün olmak üzere toplam 4 hafta sürmektedir. Eğitimcilerin önerileri doğrultusunda Müdürlük tarafından eğitim programı uzatılabilir. Eğitimler İl Sağlık Müdürlüğü’nün belirlediği günlerde 09:00 – 16:00 saatleri arasında, İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleştirilir. Eğitimde devam zorunluluğu vardır. Devamsızlık veya geç kalma durumlarında, ancak uygun olan sonraki gruplarda eğitime alınır. Eğitime katılmak için, başvuru yapıldıktan sonra sürücüler sıraya alınır. Sıralamada başvuru tarihi esastır.

Eğitim süresince katılımcılar, psikolojik görüşme, fiziksel muayene ve psikiyatrik testlere tabi tutulurlar. Görüşmeler sonucunda eğitime katılması uygun görülenler eğitime devam eder, gerekli görülürse tahlil ve tetkikler istenebilir, Sağlık Kuruluna ve ya AMATEM’e (Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi) sevk edilebilirler.

İZLEME DEĞERLENDİRME SÜRESİ

4 haftalık eğitim sürecinin tamamlanmasının ardından, yazılı ve kanaat notları ile başarılı görülen sürücülere, eğitim birimi tarafından ilk üç ay içerisinde, Psikiyatri uzmanı ile görüşmek üzere randevu verilir. İzleme-değerlendirme görüşmesi yapmadan eğitim tamamlanmış sayılmaz. Görüşme sonucunda başarılı bulunan sürücülere Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitim Belgesi verilir. Bu eğitimde başarısız görülen sürücüler sonraki gruplarda yeniden eğitime alınır.

(Visited 5.013 times, 1 visits today)