SÜDGE Eğitimi Nasıl Verilir?

 

SÜDGE Eğitimi Nasıl Verilir? Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi nasıl verilir? Sürücü davranışları Geliştirme Eğitiminin şartları ve aşamaları Nelerdir?

SÜRÜCÜ DAVRANIŞLARINI GELİŞTİRME EĞİTİMİ (SÜDGE) BİLGİLENDİRME

Eğitim Programına Başvuru Eğitim süreci kayıt işlemi yapıldıktan sonra 3 aşamadan oluşmaktadır: Kayıt işlemlerini takiben 30 gün içinde ilk görüşme için randevu verilir.

1. Aşama: Psikiyatri uzmanı tarafından yapılan değerlendirme görüşmesi (İlk Görüşme) Görüşmeden başarılı olan sürücüler 2. aşamaya katılmaya hak kazanırlar.

2. Aşama: 4 haftalık eğitim süreci (Eğitim) • Eğitim programı süresi en az 24 saattir. Program günde en fazla 6 saat haftada 1 gün olmak şartı ile en az 4 haftada tamamlanır (4 hafta pazartesi günleri/salı günleri vb). Eğitimcilerin önerileri doğrultusunda Müdürlük tarafından eğitim programı uzatılabilir.

• Grup eğitimlerinin günü ve saati kurumumuz tarafından belirlenmekte ve yapılan ilk görüşmede sürücülere bildirilmektedir.

• İlgili mevzuat gereği eğitim programına hangi sebeple olursa olsun kesintisiz devam edilmesi esastır. Herhangi bir nedenle eğitim programından ilişiği kesilen sürücüler bir sonraki eğitim programına kayıtlarını yaptırmak şartıyla yeniden devam edebilirler.

• Eğitimin değerlendirilmesinde sürücünün derslere aktif katılımı, derslerdeki tutum ve davranışları, verilen çalışmaları yerine getirmeleri, yazılı sınav puanı dikkate alınmaktadır. Eğitim programının eğitimciler tarafından değerlendirilmesinde; gözlem puanının %70’i ile yazılı sınav puanının %30’u alınarak toplanır. Sürücünün başarılı sayılabilmesi için, toplam puanı 70 ve üzeri olmalıdır.

• Derslerde devamı takip için düzenlenecek imza çizelgesi düzenli olarak imzalanmalıdır. Gerekli durumlarda ilgililere ibraz etmek amacıyla katılımcının nüfus cüzdanı ve benzeri resmi makamlarca verilmiş kimlik belgesini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

• Derslere alkollü olarak geldiği tespit edilen sürücünün durumu raporla belgelenir ve sürücü derse alınmaz. Eğitim kesintiye uğradığı için eğitim tekrarı sürecinin başlatılması gerekir.

• Derslerde gizlilik ilkesine uyulur.

• Resmi tatil günlerinde eğitim yapılmaz. Eğitimin tamamlanmasını müteakip eğitimciler tarafından başarılı görülen sürücülere, ilk üç ay içerisinde eğitim birimi tarafından izleme-değerlendirme görüşmesi yapmak için gün verilir. Bu eğitimde başarısız görülen sürücülerin eğitim tekrarı sürecini başlatması gerekir.

3. Aşama: İzleme-değerlendirme görüşmesi (Son Görüşme): Psikiyatri uzmanı tarafından yapılan izleme-değerlendirme bölümünde başarılı görülen sürücülere Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitim Belgesi verilir. İzleme-değerlendirme bölümü tamamlanmadan eğitim tamamlanmış sayılmaz. Bu aşamada başarısız görülen sürücülerin eğitim tekrarı sürecini başlatması gerekir. Eğitim aşamalarının herhangi birinde gerekli görüldüğü takdirde sürücülerden tetkik ve/veya sağlık raporu istenebilir. İstenen tektik veya sağlık raporu sonucuna göre eğitim süreci devam ettirilir. Sürücünün eğitimi tamamlayabilmesi için tüm eğitim aşamalarından başarılı olması gerekmektedir. Bütün süreçlerden başarılı olarak eğitimi tamamlayan sürücülerin Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitim Belgesi 20 iş günü içerisinde düzenlenir. Bu belge üç nüsha olarak düzenlenir, birinci nüsha hakkında belge düzenlenen sürücüye imza karşılığında verilir, ikinci nüsha İl Emniyet Müdürlüğüne gönderilir, üçüncü nüshası ise eğitim biriminde beş yıl süreyle saklanır. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, kendisine gönderilen ve sürücüye verilen nüshaların birlikte kontrolü yapılarak yasal sürenin bitiminde sürücü belgesinin teslimi gerçekleştirilir. Başvuru işlemleri ile Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitim Belgesi’ni teslim alma işlemleri noterden vekâlet verilen şahıslarca da yürütülebilir.

(Visited 3.859 times, 1 visits today)

Bir yanıt yazın