SÜDGE Eğitimi Başvuru İçin Gerekli Belgeler

SÜDGE Eğitimi Başvuru İçin Gerekli Belgeler Nelerdir? Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi başvuru sırasında hangi belgeler istenmektedir? Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Kayıt için gerekli evraklar.

SÜDGE Kayıt için gerekli evraklar SÜRÜCÜ DAVRANIŞLARINI GELİŞTİRME EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ 11.Maddesinde belirtilmiştir. İlgili Maddeye göre;

Eğitim Programına Başvuru

Madde 11 — Sürücülerin, sürücü belgesinin geri alındığı tarihten itibaren 12 ay içerisinde sürücü davranışlarını geliştirme eğitim merkezine müracaatları zorunludur.

Bu süre içinde aşağıdaki belgeler ile birlikte Müdürlüğe, eğitim birimi bulunmayan illerde en yakın eğitim birimi olan İl Müdürlüğüne başvurulur.

  1. a) Eğitim programına katılma isteğini belirten dilekçe,
  2. b) Trafik zabıtası tarafından düzenlenen sürücü belgesi geri alma tutanağı örneği,
  3. c) (Değişik:RG-3/4/2012-28253) T.C. Kimlik numarası beyanı,
  4. d) 4 adet fotoğraf.

Başvuru işlemleri ile sürücü davranışları geliştirme belgesinin teslim alma işlemleri noterden vekalet verilen şahıslarca da yürütülebilir.

Müdürlük tarafından, yapılan başvuru sayısı dikkate alınarak, açılacak eğitim programı tarihleri belirlenir ve sürücüye hangi tarihte eğitime alınacağı yazılı olarak bildirilir.

Eğitim Programına Devamsızlık

Madde 12 — Eğitim programına hangi sebeple olursa olsun kesintisiz devam edilmesi esastır. Herhangi bir nedenle eğitim programından ilişiği kesilen sürücüler bir sonraki eğitim programına kayıtlarını yaptırmak şartıyla yeniden devam edebilirler.

(Visited 10.384 times, 2 visits today)

Bir cevap yazın