SÜDGE Başvuru İşlemleri ve Eğitim Süreçleri

SÜDGE Başvuru İşlemleri ve Eğitim Süreçleri
Alkollü araç kullanırken trafik polisi tarafından yakalanan ve ehliyetine el konulan vatandaşların İl sağlık Müdürlüklerine başvurarak aldıkları Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi (SÜDGE) hakkında A’dan Z’ye genel bilgiler aşağıdadır.

SÜDGE Nedir?

SÜDGE açılım olarak Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi şeklindedir. SÜDGE ; alkolden alınan ehliyetin geri alınma işlemleri ve uyuşturucu madde kullandıktan sonra araç kullanırken yakalanıp ehliyetine el konulanların ehliyetlerini geri alabilmek için girmek zorunda oldukları eğitimdir.

Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 48/5 Maddesi ile birlikte Sağlık Bakanlığı 14 Eylül 2004 ve 25583 sayılı Resmi Gazetesinde yayımlanan yönetmelik gereği uygulanmaktadır.

Alkollü araç kullanımının ikinci (2.) kez tespit edilmesi halinde iki (2) yıllığına el koyulan ehliyet veya sürücü belgelerinin geçici olarak alınan belgelerin geri alınması için katılmanın zorunlu olduğu bir eğitimdir.

SÜDGE Eğitimleri Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlıkları tarafından Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddeler Birimince yapılmaktadır.

Posta yolu ile başvuru kabul edilmediği gibi kişinin şahsen başvurusu gerekmektedir. Ancak 2022 Yılından itibaren bazı il müdürlükleri online başvuru kabul etmeye başlamıştır.

Sürücülerin, ehliyet veya sürücü belgelerinin geri alındığı tarih baz alınarak alınan tarihten itibaren on iki (12) ay içerisinde SÜDGE merkezlerine başvurmaları zorunludur.

SÜDGE Eğitimi İçin İstenilen Şartlar ve Gerekli Evraklar Nelerdir?

  • SÜDGE Eğitim Programına katılmak için istek belirten dilekçe,
  • Trafik Kolluk Kuvvetleri tarafından düzenlenen ehliyet veya sürücü belgesi tutanağı (mevcut değilse Trafik Denetleme Şubelerinden alabilirsiniz)
  • Kimlik asıl ve fotokopi
  • 2 adet fotoğraf (son 6 ay)
  • SÜDGE 2021 Eğitim Ücreti 2100 TL (Her yıl ücretler güncellenmekte olup 2022 Mart ayında bu ücret 2850 TL civarında olabilir.)SÜDGE Eğitim Ücreti Nasıl ve Nereye Yatırılır?

Eğitim alacağınız  ilin Sağlık Müdürlüğü tarafından belirtilen SÜDGE Eğitim Merkezlerinin İBN numaralarına yatırılır.

Banka şubelerinden  veya ATM’lerinden havale edilebilir veya verilen İBN’ nın bulunduğu banka şubesine gidilip dorudan yatırılabilir.

Kurum Veznesine  SÜDGE Kayıt işlemleri için eğitimi alacağınız bina veya Sağlık Müdürlüklerince belirlenen merkezlerdeki veznelere de ödemenizi yapabilirsiniz.

SÜDGE Eğitimi Başlama Süreçleri

SÜDGE Eğitimi için kayıt yaptıran kişiye Sağlık Müdürlüğü tarafından başvurudan sonra Eğitim Tarihi bildirilir. Aynı zamanda Psikiyatri Uzmanı ile de bir randevu tarihi belirlenir.

Psikiyatri “Eğitime Katılabilir” onayı vermesinin ardından Sağlık Müdürlüğü ilgili birimi tarafından belirlenen “Eğitim Grubu, Günü ve Saati” kişiye bildirilir.

SÜDGE Eğitimleri haftada bir (1) olmak koşuluyla dört (4) hafta boyunca aynı gün ve saatte verilir. Geç kalma veya devamsızlık gibi durumlarda, uygun görülmesi halinde sonraki gruplarda eğitime devam edilebilir.

 SÜDGE Eğitim Süreci

Psikolojik Görüşme
Fiziksel Muayene
Psikiyatrik Testler
tabi tutularak, katılımcılara aktarılır.

Eğitim sürecinin başarılı ile tamamlanmasının ardından tekrar Psikiyatri ile son görüşme yapılır.

Psikiyatri görüşmesi ardından Psikiyatri’nin vereceği olumlu onay ile görüşmeden sonraki on (10) gün içerisinde belgesi tanzim edilir.

Olumlu onay olabileceği gibi gerekli durumlarda tahlil ve tetkikler istenilebilir. Sağlık kurulu veya AMATEM’e (Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi) sevk istenebilir.

SÜDGE Eğitimi Sınavları Nasıl yapılır?
Bir (1) aylık yani toplam dört (4) haftalık eğitim programını tamamlamanızın adından uygulanan yazılı sınav sonucu ve kanaat notları ile başarılı sayılan sürücüler, ilk üç (3) ay içerisinde Psikiyatri ile görüşmek üzere randevu tayin edilir.

İzleme – Değerlendirme görüşmesi yapılmayan kişiler için eğitimin tamamlanmış olduğu sayılmaz. Görüşme neticesinde “Başarılı” olan sürücüler “Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitim Belgesi” almaya hak kazanır. Başarısız olan sürücüler için ise sonraki gruplarda tekrardan eğitim almaları gerekir.

Sınav sonucunuzun 70 puanın altında olması ve yapılan izleme-değerlendirme görüşmesi sonucunuzun olumsuz olması durumunda başarısız sayılırsınız.

SÜDGE Eğitimine Çalışan Kişiler Nasıl Katılacak?
Sağlık Bakanlığı Müdürlükleri bu eğitimleri sizlere haftanın beş (5) günü mesai saatleri içerisinde verecektir. Mesai saatleri dışarısında eğitim hizmeti verilememektedir.

SÜDGE Eğitimini 1 Hafta İçerisinde Alabilir miyim?
SÜDGE Eğitimleri bir (1) ay toplamda dört (4) hafta verilecek şekilde düzenlenir. Onun için bir (1) ay içerisinde her hafta belirli gün ve saatler de eğitimlere katılmanız gerekmektedir.

SÜDGE Eğitimi Başvurusu veya SÜDGE Eğitim Belgesini Benim Yerime Başkası Alabilir mi?
SÜDGE Eğitimi Başvurusu veya SÜDGE Eğitimi Belgenizi, Noter Tasdikli Vekaletname sahibi bir başka kişi sizin adınıza işlemleri yapabilir. Akrabalık veya yakınlık derecesi fark etmeyecektir. Vekaletnamenizin olması gerekir.

SÜDGE Eğitiminden Başarısız Oldum Ne Yapmalıyım?
SÜDGE Eğitiminden başarısız olduğunuz için tekrar eğitimlere katılmanız gerekmektedir. Tekrar eğitimleri için ek bir ücret ödemenize gerek yoktur.

SÜDGE Eğitimini Nerede Alabilirim?
Bulunduğunuz ilde, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından bu eğitimler düzenlenmektedir. İl Sağlık Müdürlüklerini arayarak öğrenebilirsiniz.

(Visited 8.014 times, 1 visits today)