SÜDGE 2023 Yılı Ücreti Ne Kadar?

SÜDGE 2023 Yılı Ücreti Ne Kadar? Sürücü davranışlarını Geliştirme Eğitimi 2023 yılı ücreti henüz açıklanmadığı için şubat 2023 sonuna kadar 2022 ücreti geçerli olacak. SÜDGE ücreti her yıl şubat ayında Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından şubat ayı içinde belirlenip mart ayından itibaren uygulanmaya başlamaktadır.

Sağlık bakanlığı tarafından il sağlık müdürlüklerinde verilen SÜDGE alkolden ehliyetini kaptıran vatandaşlarımızın ehliyetini yeniden alabilmek için girmek zorunda oldukları eğitimdir. SÜDGE eğitimi karşılığında ayalar il sağlık müdürlüğü hesaplarına her yıl belirlenen eğitim ücretini yatırmak zorundalar. 2022 Yılı için SÜDGE ücreti 2860TL idi. tahminimize göre bu miktar yeniden değerleme oranı olan %136 civarında artacaktır. 6350 TL civarında olacağı beklenmektedir.

Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Müdürlüğümüz Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddeler Birimi tarafından yürütülmektedir.

Sürücülerin, sürücü belgesinin geri alındığı tarihten itibaren 12 ay içerisinde sürücü davranışlarını geliştirme eğitim merkezine müracaatları zorunludur. Bu süre içinde aşağıdaki belgeler ile birlikte Müdürlüğümüze başvurulur;

Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Bilgilendirme

Gerekli Belgeler

a) Eğitim programına katılma isteğini belirten dilekçe,

b) Trafik zabıtası tarafından düzenlenen sürücü belgesi  veya geri alma tutanağı  örneği (eğer yoksa Sürücü Sicil Kaydı)

c) Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,

d) 1 adet fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş).

e) 2860 TL eğitim ücreti (2022 yılı için)

(Eğitim ücreti, Sürücü Davranışları Geliştirme Eğitimi (SÜDGE) eğitim ücreti adı altında ve Sürücünün adı – soyadı yer alacak şekilde yatırılacaktır. EFT ile işlem yapan sürücüler için, Alıcı adı: ‘…… Kurumlar Döner Sermaye Saymanlığı’ Alıcı hesap rumuzu : ……. İl Sağlık Müdürlüğü’ olarak belirtilmelidir. Ücretin EFT ile yatırılması durumunda banka şubesinden imzalı, mühürlü dekont alınması gerekmektedir.)

(Visited 6.190 times, 12 visits today)